Din profil

Glemt adgangskoden?


Om

Om adfærdsmålinger (og privatlivspolitik)


Adfærdmålinger er en metode til at måle folks syn på deres egen adfærd over tid. Værktøjet er lavet til at måle på folks meninger og handlinger om nye projekter og rutiner som introduceres i folks hverdag. Disse nye projekter og rutiner i folks hverdag skal have en karakter af bæredygtighed før adfærdsmålingen er værd at starte. Værktøjet er lavet af Social Action som arbejder med at bringe grønne idéer til live. Se mere på www.socialaction.dk. Værktøjet har blandt andet været anvendt af Det Økologiske Råd, Region Hovedstaden og Nordea Fonden.

Du har, i forbindelse med forløbet og de svar du afgiver, ret til at få slettet eller redigeret dine svar samt personlige oplysninger (navn og mail), hvis dette ønskes. Du har derudover ret til at bestemme, i hvilken grad dine svar og personlige oplysninger behandles og har ligeledes krav på adgang til disse i et maskinlæsbart format. Vi opbevarer kun personoplysninger i det tidsrum loven tillader det og såfremt det stadig er relevant for projektet. Skulle du finde noget utilfredsstillende ved vores behandling af dine data, er du i din ret til at kontakte os på mail behaviourtool@socialaction.dk eller klage til relevant tilsynsmyndighed.

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

×

Vilkår

×
Dette website anvender udelukkende nødvendig, funktionelle cookies. Ingen personlige oplysninger videregives til tredjepart. Klik OK for at acceptere.